STALS Loonbedrijf & Handelsonderneming
LOONWERK - GRONDVERZET - CULTUURTECHNIEK - CONTAINERVERHUUR  

Cultuurtechniek 

Wij kunnen u op het gebied van cultuurtechniek de volgende machines aanbieden:


Bewateren van plantsoenen en stof bestrijding  

 • Waterton met hydraulische arm 4,2 m3 
 • Waterton 14 m3


Maaien van sloten, bermen, braakliggend terrein, weilanden en openbaar groen

 • Mobiele kraan + maaikorf  
 • Klepelmaaier front
 • Klepelmaaier achter
 • Talud klepelmaaier  
 • Weidebloter
 • Cyclomaaier
 • Schudder 
 • Hark
 • kleine balen pers
 • Weidesleep


Machinaal heggen knippen

 • Kärcher met maaiarm


Houtversnipperen

 • Tractor met houtversnipperaar 18 cm